A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének kezdeményezésére az ELTE és az MTA nemzetközi jogászai készítettek egy elemzést a szlovákiai államnyelvtörvény módosításáról. Az alábbiakban részleteket közlünk az anyagból.

A szlovákiai államnyelv törvény nemrégiben elfogadott módosítása nem tartja megfelelő tiszteletben a többnyelvűség értékét, mivel annak szövegéből megállapítható, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot több tekintetben is hátrányosan érinti. Így elsősorban a törvény jelenlegi szövegének 3.§-a, – amely az államnyelv használatáról rendelkezik a hivatalos érintkezésben. Ezen kívül a bírságolásról intézkedő 9.a § hátrányos következményekkel járhat a hivatali kisebbségi nyelvhasználatra, annak ellenére, hogy a törvény alkalmazása a kisebbségi hivatali nyelvhasználatra vonatkozó szabályokat nem érinti.

Ennek oka a következő. Szlovákiában a kisebbségi nyelvek hivatali használata akkor lehetséges, ha az adott nyelvi közösséghez tartozók aránya eléri a húsz százalékot. Minden egyéb településen az előzőekben felhívott törvényhelyek alapján a hivatali kisebbségi nyelvhasználat az állami szervek, a területi önkormányzati szervek és más közigazgatási szervek tisztviselői, sőt a tűzoltóság munkatársai számára is súlyosan, – 5000 euróig, – büntethetővé válik. Akkor is, ha a tisztviselő és az ügyfél is magyar anyanyelvű.

A Szlovák Köztársaságnak az államnyelvet védeni kívánó törvénye a közösségi jogba ütközik, hiszen egyes rendelkezései sértik a faji irányelvbe (200/43/EK) foglalt közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mivel azok nem mindig igazolhatóak jogszerűen egy objektív céllal. A törvényben biztosított bírságolási lehetőségek alkalmazása pedig akár lealacsonyító megalázó bánásmódot is jelenthet, ami bizonyos esetekben akár az irányelv által tiltott zaklatásnak is minősülhet.

A teljes anyag ide kattintva olvasható.