Megjelölve autonómia


Kovászna is kéri az autonómiát

Kovászna helyi tanácsa is napirendre tűzi azt a Székely Nemzeti Tanács által javasolt határozattervezetet, melyben kérik a Székelyföld nevű, autonóm státussal bíró régió megalakítását.

A legjobb modell a román

A skótok nem akarnak függetlenedni. Pedig ők saját zsírjukban, jobban mondva (kő)olajukban is meg tudnának sülni, annyi van partjaik mellett.

Az angol miniszterelnök nem fukarkodott az ígéretekkel, és megígérte a fukar skótoknak, novemberre elkészülnek azok a törvényjavaslatok, amelyek még nagyobb hatáskört adnak a skót parlamentnek.

Nem is tudom, hogy miért ígérnek ilyesmit az angolok, mert azok, amilyen úriemberek, még képesek lesznek betartani. Nekünk is állandóan betartanak a románok. 1918-ban az erdélyi magyaroknak is megígértek ezt, azt.

Sem egység, sem statútum

Nem az a baj az RMDSZ autonómiatervezetével, hogy van, sokkal inkább az, hogy nincs, illetve nincs egység mögötte.

Merthogy azt mégiscsak előrelépésnek minősíthetnénk, hogy az RMDSZ kidolgozott és a parlament elé készül terjeszteni egy, a székelyföldi önrendelkezésről szóló jogszabályt – csakhogy egyelőre a szövetség vezetősége által is felvállalt hivatalos dokumentum nem létezik, a sokadik ígéret szerint e hét végén mutatják majd be.

A székelyföldi önkormányzatok felelőssége

Ha ahhoz viszonyítjuk, hogy Székelyföldön 153 önkormányzat dolgozik, bizony, kevésnek tűnik az a huszonöt, amely eddig határozatban nyilvánította ki: az egységes, autonóm székelyföldi régióhoz szeretne tartozni.

Az új tót államfő számára idegen szó az autonómia

Andrej Kiska megválasztott szlovák államfő tapasztalatai szerint a szlovákiai magyarok itt akarnak élni, adót fizetni, anyanyelvükön tanítani a gyerekeiket, itt boldogok. A polgárokért való tenni akarás jegyében indult a választásokon, s mindenki államfője szeretne lenni.

Bukarest válasza

Tipikus bukaresti válasznak minősíthetjük azt, ahogyan a román kormány reagált a Szé­kely Nemzeti Tanács autonómiát követelő petíciójára, amelyet a Székely Szabadság Napjának több tízezer résztvevője is nyomatékosított.

Ponta, az autonómia és az árhullám

Victor Ponta gondolt egy merészet, és újra elővette a magyar kártyát. A miniszterelnök egy hétfő esti tévéinterjúban kijelentette: a román kormánypártok sosem fogják elfogadni az „etnikai autonómiát”, az RMDSZ-szel kötött kormányzati megállapodás nem erről szól.

Összehangoltan

Két évtizedénél is hosszabb ideje az erdélyi magyarság autonómiát akar, nemcsak azért, mert a gazdasági, társadalmi jelenségek jó ideje rossz irányba mutatnak, azaz folyamatosan romlanak, hanem azért is, mert az itt élők zöme pontosan tudja, Buka­resttől jószerével semmit sem várhat, jelenleg a decentralizáció helyett is folyamatos központosítás zajlik, ráadásul a protekcionista forráselosztások hátráltatják e régió fejlődését.
 

Ezen sajnos az RMDSZ részvétele a kormányban keveset segít, csurrantanak-cseppentenek, ha épp alkalmuk adódik, de lényegében a dolgok keveset változnak. Kelemenék szerencsére most felvállalják a magyar közösségek autonómiaigényét, de hogy sikerül-e legalább a kisebbségi törvény javított változatát – mely szavatolná a kulturális autonómiát – elfogadtatniuk a Ponta-kormánnyal és a kormányzó szocdemekkel,  később válik el.

Tény: az erdélyi magyarság, a székely közösség vagy az Ér-mellékiek saját útjukat szeretnék járni, s ezt Kolumbán Gábor egyetemi tanár ránk vonatkoztatva pontosan meg is fo­galmazta: „Székelyföldön a természetközeli, a természeti erőforrásokkal gazdálkodó önálló gazdasági modellben, az együttműködő közösségekben gondolkodunk, mert ennek vannak hagyományai, ehhez a székely embernek megvan a tudása. Teljesen más életmodellt és jövőképet modellezünk, olyan autonómiát, amelyben az emberek boldogan élnek.”

Mikor a Székelyföld alulfejlettségét hangsúlyozzák a román politikusok, valójában e térség lakosságának önbizalmát kívánják megtörni, s elfojtani minden olyan vágyat bennünk, mely az autonóm léttel kapcsolatos. Hogy mind Kovászna, mind Hargita megye nettó befizető az állam­kasszá­ba, azaz többet ad, mint kap a román államtól, rég tisztázták a helyi vezetők. A baj csak az, hogy mindeddig a két és fél székely megye  közös fejlesztési stratégiá­jával adósok maradtak, s az együttműködés lehetőségei, az autonómia felé vezető út kitaposásáért igen keveset tettek.

Halljuk, az RMDSZ új szövetségese, az MPP megkapta az RMDSZ 18 oldalas autonómiatervezetét, s munkacsoportot készülnek létrehozni a konszenzusos autonómiatervezet kidolgozására. S hogy ne legyen zsákbamacska, ígérik, közvitára is  bocsátják.