Megjelölve Európai Unió


Az EU alapvető emberi jogokon gázol át

Az Európai Unió és Csehország vezetői 2009. október 29-én a Lisszaboni Szerződés aláírását cseh részről lehetővé tévő paktumot kötöttek, melynek értelmében a Cseh Köztársaságban továbbra is érvényben maradnak a II. világháború után életbe léptetett, Európa szégyenének nevezhető, az emberi jogokat lábbal tipró, a magyar és a német kisebbséget kollektíven háborús bűnösként megbélyegző, rasszista és diszkriminatív Benes Dekrétumok.

Európa jövője – Felbomlik-e az Unió 2020-ra?

Az Amerikai Információs Nemzeti Tanács a CIA-vel együttműködve közzétette „A jövő térképe 2020-ban” című anyagát, mely sajnálatos módon nem keltette fel kellően az európai geopolitikai szakértők figyelmét. Ebben az anyagban az elemzők úgy látják, hogy az Európai Unió a jövőben fel fog bomlani, Európának pedig három részre kell oszlania. A nyugati blokkot alkotná Németország, Franciaország, Nagy Britannia, Írország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, a Benelux-államok, valamint a skandináv országok.

Az EU visszautasította a szlovák követelést a Lisszaboni szerződés ügyében

Az EU soros svéd elnöksége visszautasította a szlovák követelést, amely a Lisszaboni szerződéshez egy lábjegyzetet biggyesztene arról, hogy Szlovákiára nem vonatkozik az általános emberjogi charta. Pozsony szerint ez biztosítaná, hogy a Benes-dekrétum, és annak következményei örök érvényűek maradnának, és senki a kartára hivatkozva nem kérhetne kártérítést a szlovák államtól. Carl Bildt svéd külügyminiszter azt nyilatkozta a sajtónak, hogy neki az a benyomása: Szlovákia már ratifikálta a Lisszaboni szerződést, így semmi nem indokolja bármilyen szlovák feltétel megvitatását.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány közleménye Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban

Sajnálatos történelmi tény, hogy a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe az igazságtalan és a magyarság önrendelkezésének jogát figyelmen kívül hagyó párizsi békerendszer következtében.

A Kárpát-medencében élő, saját kultúrával, nyelvvel, történelemmel és gazdag hagyományokkal rendelkező magyar nemzet tagjai a jelenlegi Magyar Köztársaság határain kívül még hét különböző állam területén élnek ősi szállásterületeiken. A jaltai békerendszer 1989-90-ben megkezdődött szétesését követően az európai nemzetek igazságtalan, etnikai határokat figyelembe nem vevő határokkal érintett tagjai, illetve számos európai népközösség lehetőséget kapott önrendelkezési jogának gyakorlására.

Romlott a nemzeti kisebbségek helyzete Európában

Romlott Európában a nemzeti kisebbségek helyzete az idei év folyamán, egyes államokban visszalépés történt a nemzeti kisebbségek védelméről szóló konvenciók előírásai tekintetében. Ezt a következtetést vonta le Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő és Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke, akik csütörtökön Brüsszelben folytattak megbeszélést.

Az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának elnöke rámutatott, hogy a szlovákiai nyelvtörvény a legaggasztóbb példa a nemzeti kisebbségek jogtiprására, különösképpen, hogy Szlovákia tagja az Európai Uniónak, és még a csatlakozást megelőzően elfogadta a koppenhágai kritériumokat.

Az európai uniós bíróság hatásköre Sólyom László szlovákiai kitiltásának vizsgálata

Az európai uniós bíróság hatásköre a személyek szabad mozgásának korlátozására vonatkozó intézkedések megvizsgálása az EU tagországaiban – válaszolta a tagállamok kormányait képviselő tanács Gál Kinga (Fidesz) európai parlamenti képviselőnek, aki Sólyom László köztársasági elnök augusztusi szlovákiai beutazásának megtagadásával kapcsolatban intézett kérdést az uniós intézményhez.

Mint a képviselő a válaszban az EU soros svéd elnöksége nem nyilatkozott arról, mi az álláspontja a személyek szabad mozgását biztosító uniós elv érvényesítésről a közjogi méltóságok vonatkozásában. Arra azonban Brüsszel emlékeztetett, hogy a szabad mozgás valamennyi uniós állampolgárnak szerződésben lefektetett joga, amelyet csak közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból lehet korlátozni. Az ilyen korlátozások alkalmazásának megítélése azonban az Európai Bíróság ellenőrzési hatáskörébe tartozik – húzta alá a brüsszeli válasz.

Szegedi Csanád Kazahsztán EU-nagykövetével tárgyalt az új magyar külpolitikáról

Szegedi Csanád, a Jobbik EP-képviselője kedden brüsszeli irodájában fogadta Yerik Utembayevet, a Kazah Köztársaság belgiumi nagykövetét. Az EU- és NATO-nagyköveti tisztséget is betöltő Utembayev a találkozón kiemelte, hogy a Jobbik már bizonyított azért a magyar népért, amelyre Kazahsztán mint rokonaira tekint, a jövőbeli együttműködés alapjaként is. Szegedi Csanád, a Jobbik EP-képviselője és a párt alelnöke biztosította a kazah diplomáciai elöljárót, hogy a magyar választók bizalmából a Jobbiknak hamarosan esélye lehet egy olyan külpolitikát kialakítani, amely Magyarország és a rokon nemzetek, így Kazahsztán között szoros szövetséget teremthet. Szegedi Csanádot a Kuruc.info brüsszeli tudósítója kérdezte.

EBESZ-jelentés a szlovák nyelvtörvényről

A felvidéki írott és elektronikus magyar sajtó eddig is kiemelten foglalkozott a nyelvtörvény körül kialakult helyzettel. Most a Felvidék Ma internetes portál tette közzé Knut Vollebaek, az EBESZ kisebbségi főbiztosának jelentését a “Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény” módosításáról. Ebből idézünk két bekezdést:

Európa, te vén szajha

Az Európai Unió mibenlétét legjobban az a vicc szemlélteti, mely szerint, ha a németek és franciák közötti vitás kérdésben egy angol bírónak kell döntenie, akkor az angol bíró legnagyobb gondja az, hogy miként dönthetne úgy, hogy mindkét fél veszítsen. Európa népei évezredek óta harcban álltak egymással, és minden viszály, minden csata és háború még több megoldatlan kérdést, vélt vagy valóságos igazságtalanságot hagyott maga után. A második világháborút követően semmi sem történt, ami ezt a helyzetet megváltoztatta volna. Az Európai Unió erre a mai napig megoldatlan történelmi tehertételre, és az úgynevezett „szabad kereskedelem” fikciójára épül. A tervezet elgondolói mindezt a puszta akaratukkal, és mindent – szerintük nem kívánatos viselkedést – agyonszabályzással igyekeznek megvalósítani. Ebben az újnak nevezett régi Európában a magyarok továbbra is „idegen test Európában”(„Hongrois: corps étranger l’Europe); vagy Benes szerint, „tüske Európa oldalában.” A legújabb nyugati történelemkönyvek ma is ezt a felfogást visszhangozzák.

Vona Gábor: A nyelvtörvény európai szintű ügy

Tüntető megmozdulásokat tartott kedden a Jobbik Magyarországért Mozgalom Magyarország több pontján, többek között Komáromban is, a szlovák államnyelvtörvény miatt. A szlovák-magyar határ déli oldalán, a vasúti hídon több mint 20 jármű foglalta el az úttest egyik sávját. Vona Gábor, a jobboldali radikális párt elnöke is ellátogatott a megmozdulásra. A félpályás útlezárás fennakadásokat okozott a közlekedésben, a forgalmat rendőrök irányították. Az Erzsébet-híd ennek ellenére bedugult, ahogy Dél-Komárom Szlovákiába vezető főútja, és néhány mellékút is.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com