Megjelölve Európai Unió


37. rész: Olcsó lotyók, avagy a lisszaboni hazaárulás

December elsején hatályba léphet a Lisszaboni Szerződés, amely az európai integráció szégyennapja lesz. Szégyen azért, mert egy a kontinentális fejlődéstől teljesen idegen, föderatív irányba viszi Európát, amelynek a vége kizárólag a bomlás és a szétesés lehet. Az Európai Egyesült Államok vágya reméljük, hogy csak ábránd a szerződés nagy támogatói számára, mert ha nem, és a szövetségi állam létrejön, az egyet jelent azzal, hogy a nagy, nyugati államok teljesen felszámolják a kisebbek szuverenitását.

Szegedi Csanád és Nick Griffin (BNP): Európa az európaiaké!

Szegedi Csanád, a Jobbik Magyarországért Mozgalom EP-képviselőjének és Nick Griffin, a Brit Nemzeti Párt EP-képviselőjének közös nyilatkozata:

Európai nemzeti pártokként egyetértünk és együttműködünk abban, hogy figyelmeztessük és megvédjük Európa szabad népeit a külföldi üzletemberek, multinacionális cégek és nem európai államok föld- és tulajdonvásárlásának káros társadalmi és politikai hatásaitól országainkban.

Kettős állampolgárság – Így csinálták a románok

2004. december 5-én a magyarországi népszavazás eredményei láttán a románok röhögtek, mi pedig szívtunk. És ide egy nagyon fontos pontosítás kívánkozik: nem azért szívtunk, mert a Magyar Országgyűlésnek nem kellett napirendre tűznie a kettős állampolgárság ügyét, hanem azért, mert a románok röhöghettek. Aki ennél többet akar belemagyarázni a Magyarország határain kívül élő nemzetrészek morcos reakcióiba, az méltatlanul maradt ki az elmúlt esztendők szocialista kormányzásából.

Az MSZP udvartartásának hatalmi hálózatépítése EU-s pénzből

Az EU LEADER mozaikszóval jelölt, vidékfejlesztést célzó programja szándéka szerint azt a lehetőségét kínálta volna, hogy a vidéki ember is kezébe vehesse sorsa alakítását. Ezzel szemben nálunk sokak számára egy rémálommá vált a programban való részvétel. A LEADER magyarországi története annak a kórképe lett, hogy mi történik akkor, ha a támogatási pénzeket országos és helyi szintű politikai hatalmi hálózat kiépítésére használják, mint ahogyan azt az MSZP és udvartartása tette és teszi ma is.

Az EU alapvető emberi jogokon gázol át

Az Európai Unió és Csehország vezetői 2009. október 29-én a Lisszaboni Szerződés aláírását cseh részről lehetővé tévő paktumot kötöttek, melynek értelmében a Cseh Köztársaságban továbbra is érvényben maradnak a II. világháború után életbe léptetett, Európa szégyenének nevezhető, az emberi jogokat lábbal tipró, a magyar és a német kisebbséget kollektíven háborús bűnösként megbélyegző, rasszista és diszkriminatív Benes Dekrétumok.

Európa jövője – Felbomlik-e az Unió 2020-ra?

Az Amerikai Információs Nemzeti Tanács a CIA-vel együttműködve közzétette „A jövő térképe 2020-ban” című anyagát, mely sajnálatos módon nem keltette fel kellően az európai geopolitikai szakértők figyelmét. Ebben az anyagban az elemzők úgy látják, hogy az Európai Unió a jövőben fel fog bomlani, Európának pedig három részre kell oszlania. A nyugati blokkot alkotná Németország, Franciaország, Nagy Britannia, Írország, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, a Benelux-államok, valamint a skandináv országok.

Az EU visszautasította a szlovák követelést a Lisszaboni szerződés ügyében

Az EU soros svéd elnöksége visszautasította a szlovák követelést, amely a Lisszaboni szerződéshez egy lábjegyzetet biggyesztene arról, hogy Szlovákiára nem vonatkozik az általános emberjogi charta. Pozsony szerint ez biztosítaná, hogy a Benes-dekrétum, és annak következményei örök érvényűek maradnának, és senki a kartára hivatkozva nem kérhetne kártérítést a szlovák államtól. Carl Bildt svéd külügyminiszter azt nyilatkozta a sajtónak, hogy neki az a benyomása: Szlovákia már ratifikálta a Lisszaboni szerződést, így semmi nem indokolja bármilyen szlovák feltétel megvitatását.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány közleménye Szerbia uniós csatlakozásával kapcsolatban

Sajnálatos történelmi tény, hogy a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe az igazságtalan és a magyarság önrendelkezésének jogát figyelmen kívül hagyó párizsi békerendszer következtében.

A Kárpát-medencében élő, saját kultúrával, nyelvvel, történelemmel és gazdag hagyományokkal rendelkező magyar nemzet tagjai a jelenlegi Magyar Köztársaság határain kívül még hét különböző állam területén élnek ősi szállásterületeiken. A jaltai békerendszer 1989-90-ben megkezdődött szétesését követően az európai nemzetek igazságtalan, etnikai határokat figyelembe nem vevő határokkal érintett tagjai, illetve számos európai népközösség lehetőséget kapott önrendelkezési jogának gyakorlására.

Romlott a nemzeti kisebbségek helyzete Európában

Romlott Európában a nemzeti kisebbségek helyzete az idei év folyamán, egyes államokban visszalépés történt a nemzeti kisebbségek védelméről szóló konvenciók előírásai tekintetében. Ezt a következtetést vonta le Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő és Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke, akik csütörtökön Brüsszelben folytattak megbeszélést.

Az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának elnöke rámutatott, hogy a szlovákiai nyelvtörvény a legaggasztóbb példa a nemzeti kisebbségek jogtiprására, különösképpen, hogy Szlovákia tagja az Európai Uniónak, és még a csatlakozást megelőzően elfogadta a koppenhágai kritériumokat.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com