Megjelölve Felvidék


És mikor költöztél Szlovákiába?

Orvosok a megmondhatói, hogy nem azok az igazán veszélyes betegségek, amelyek rögtön harsány, jól diagnosztizálható tünetekkel jelentkeznek, hanem azok, amelyek alattomosan lappanganak a testben – hogy aztán teljes erejükkel törjenek rá a szervezetre. A többségük, ebben a fázisban már gyógyíthatatlan.

A felvidéki magyar, akinek elege van az “állítólag nemzeti” kormányból

Kedves szlovák alkotmánybíróság, kedves felvidéki magyarok, kedves magyar kormány!

Őszintén szólva nehéz megszólalni, bármit leírni… Elkeseredettség? Nem ezt vártuk? Nincs is új a nap alatt? Ezt mindenki eldöntheti maga, hiszen már az óvodákban is tudhatják: ez egy ilyen ország! Na de kérem tisztelettel – egyáltalán, ez egy ország?

Állampolgárság (kettős, vagy mégsem?) kérdésében az elmúlt 3 évben már mindenki, akit érdekelt a téma, vagy akit viszont személyesen is érint – elmondhatta s talán el is mondta a véleményét. Három éve tart a „szlovák szappanopera", a „Kocúrkovo" – hogy irodalmi hasonlattal éljek -, melynek ugyebár a helyszíne maga a viccállam, s annak is az alkotmánybírósága! Három éve politikusok, alkotmány- és egyéb bírák rágják a gumicsontot, mutatják kifelé az izzadtságszagú igyekezetet, miközben ugyanúgy 3 éve mi mindannyian jól tudhatjuk, hogy ebben az összelopott országban nincs és soha nem is volt igazság!

Kulcsár Ferenc: Magyar vagy, mert lengyel a lengyel, dán a dán

Megmosolyogtató és naiv, de azt is mondhatnánk, felelőtlen és abszurd az a sok helyen, sok nyilatkozatban napvilágot látott vélekedés, miszerint Szlovákia magyarlakta településein kizárólag szlovák nyelvű feliratokat tesznek ki az épületek homlokzatára. Mindezt a „spórolás jegyében", „költségvetési tényezőként", mi több, az „előnyösebb grafikai elrendezés" okaként értelmezik ezt az egyre inkább elburjánzó „divatot", hogy polgártársaink – szlovákok és magyarok egyaránt – a magyarok által többségében lakott településeken is kizárólag egynyelvű, szlovák feliratokkal „díszítik" vállalataik, cégeik, élelmiszer- és más üzleteik, éttermeik, jogi irodáik, rendelőik, gyógyszertáraik homlokzatát.

Koncsol László: Miért maradtam

A trianoni határokkal a család – a családom – két országban találta magát. Aztán háromban, mert három apai nagynéném és a nagybátyám kivándorolt az Egyesült Államokba. (Ketten néhány év múlva visszatértek az újhazába, Csehszlovákiába.) A két országból Kárpátalja elcsatolása után, ahol anyai nagynéném és rokonsága élt, három, Észtország függetlenedésével (további rokonok!) négy ország lett.

Kulcsár Ferenc: Nyelvemet Istentől vettem

Jókai Mór írja A magyar nemzet története című regényes rajzaiban, hogy ha Attila, ez a világtörténelem színpadára emberi alakban fellépő Halál Angyala országokat rontani és nem szerezni jött, akkor Árpád a magyar nemzet legnagyobb státusférfiaként Attilával ellentétben népének hazát és jövendőt alapított, aki a nemzetét nem pusztító vész gyanánt kívánta bemutatni azon népeknek, kikkel majd együtt kell élnie. Ő nem égetve, gyilkolva jelenik meg a művelt Európában, mert tudta ősei példájából, hogy a puszta erőszakon alapuló hatalom nem tarthat soká. Árpád tehát, kinek a lelke a jövő századokba látott, a meghódított nemzetek férfiait nem gyilkoltatta le, hanem a barátaivá tette, s „ha elűzte is a fejedelmeiket, népeiket nem tette rabokká, hanem alkotmánya jogkörébe fogadva, szabadabbakká tevé, mint voltak önfejedelmeik alatt". Árpád nemességgel párosult hatalma nem félelmet, hanem tiszteletet ébresztett a Kárpát-medence népeiben.

Az új tót államfő számára idegen szó az autonómia

Andrej Kiska megválasztott szlovák államfő tapasztalatai szerint a szlovákiai magyarok itt akarnak élni, adót fizetni, anyanyelvükön tanítani a gyerekeiket, itt boldogok. A polgárokért való tenni akarás jegyében indult a választásokon, s mindenki államfője szeretne lenni.

Kulcsár Ferenc: Test és lélek

Lehet-e valaki – egyén vagy népcsoport – kisebbségi? Lehet-e a magyar nemzetnek önmagával határos magyar nemzeti kisebbsége? Lehet-e valaki kisebbségi a saját szülőföldjén? Sajnos – a 20. század abszurditásai folytán – lehet. Mégis, az a nép, az a nemzet, amely ezt a megkülönböztető „státust”, hamis politikai bélyeget, mint végleges helyzetet elfogadja, illetve e félrevezető rezervátum-tudattal, annak következményeivel képes, illetve hajlamos élni, az lemond arról, hogy méltósággal és csonkítatlan szabadsággal élő öntörvényű nemzet legyen – következésképpen lépéseket tesz önmaga lefokozására, illetve felszámolására.