Megjelölve Jobbik


A kultúra területén hogyan mutatkozik meg a Jobbik nemzeti elkötelezettsége?

A Jobbik a Gárdával közösen hozta létre az Atilla Király Népfőiskolát azért, hogy minél több magyar ember szellemi ébredéséhez és gyarapodásához járulhasson hozzá. A kultúrát nemzetstratégiai ágazatnak tartjuk, amelynek elsődleges feladata, hogy a nemzet értékeit, hagyományait és tradícióit megőrizze és továbbadja az utókornak, ezáltal is biztosítva az összetartozás tudatának folyamatosságát.

Mit változtatna a Jobbik az oktatásban?

A jelenlegi oktatási rendszer teljes felülvizsgálatára van szükség az óvodai szintű oktatástól kezdve a legmagasabb szintű egyetemi képzésig. Ez magában foglalja a tanügyirányítás, a finanszírozás teljes áttekintését, minden szinten a mennyiségi szempontok helyett a minőségi előtérbe helyezését, a családok anyagi helyzetétől függetlenül a tehetség kibontakoztatásának garanciáit és a nemzetgazdasági szempontok érvényesítését.

Miért olyan fontos a magyar föld? Mit tenne a Jobbik, hogy a 2011-ig tartó, földvásárlást tiltó határidő után ne vásárolhassák fel a külföldiek hazánkat?

A magyar föld egyrészt az elkövetkező évtizedekben várható ökológiai változásokra tekintettel a nemzet túlélésének záloga, másrészt magyar tulajdonban tartása állami szuverenitásunknak alapfeltétele. A Jobbik 2010-es parlamentbe kerülésekor elsődleges feladatának tekinti a külföldiek földvásárlásának megakadályozását, az ezt biztosító és már részleteiben is kidolgozott földtörvény elfogadtatását – amihez kapcsolódva kezdeményezni kell az uniós csatlakozási szerződésünk módosítását is.

A Jobbik hogyan segítene a gazdákon?

Élnünk kell az Európai Unió által is biztosított és preferált lehetőségekkel, a nagyüzemi, profitközpontú gazdaságok helyett elsődlegesen a minőséget, az élőmunkaeltartó-képességet előtérbe helyező családi és kisegítő gazdaságokat kell támogatnunk. Ehhez tartoznak a vidékmentés és -fejlesztés érdekében a faluközösség megteremtését célzó intézkedések.

A Jobbik erős államot építene?

Egyértelműen. A globalizációval szemben csak és kizárólag egy erős nemzetállam képes megvédeni a magyarság érdekeit, segíteni az állampolgárokat a boldogulásban és a szabad életben. Az erős állam azonban nem jelentheti sem a diktatúrát, sem a magánszférába való behatolást, sem a bürokrácia túlburjánzását.

A Jobbik felelősségre vonná-e az elmúlt húsz év politikai bűnözőit?

Ezt sokan ígérték már, de sohasem valósult meg, mivel akik mondták, azok is részét képezték a fehérgalléros, politikusbűnözőknek. A Jobbik azonban új erő, tiszta párt. Nem köt bennünket sem a kommunizmus, sem az elmúlt 20 év politikai bűnözésének terhe, így bátran állhatunk az élére a számonkérésnek és az igazságtételnek.

A Jobbik kötne-e koalíciót a Fidesszel?

Nem. A koalíciókötéshez kell egy koalíciós program, de mivel a Fidesz elkötelezett Amerika- és Izrael-barát politikát folytat a nemzetközi színtéren, belpolitikája pedig tele van liberális vonásokkal, nemigen tudnánk összefésülni azt a Jobbik határozott és egyértelműen nemzeti programjával. Egy dologban tudunk együttműködni, hogy Gyurcsány, Bajnai és a hozzá hasonlók soha többé ne kormányozhassanak Magyarországon.

Valóban szélsőséges párt a Jobbik?

A Jobbik nemzeti párt. Valójában azok a szélsőségesek, akik tönkretettek egy országot, alázták meg a nemzetet, nyomorították meg az embereket és szolgáltak ki mindenféle nemzetközi érdeket. A valódi szélsőséges pártok a Parlamentben ülnek most.

Miért Jobbik a párt neve?

A Jobbik 2003-ban alakult párttá, korábban Jobboldali Ifjúsági Közösség (Jobbik) néven ifjúsági szervezetként működött. Mi annak a megújulásnak szeretnék zászlóvivői lenni, amelynek eredményeképpen egy jobbik Magyarország jön létre.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com