Megjelölve magyar nyelv


Kulcsár Ferenc: Magyar vagy, mert lengyel a lengyel, dán a dán

Megmosolyogtató és naiv, de azt is mondhatnánk, felelőtlen és abszurd az a sok helyen, sok nyilatkozatban napvilágot látott vélekedés, miszerint Szlovákia magyarlakta településein kizárólag szlovák nyelvű feliratokat tesznek ki az épületek homlokzatára. Mindezt a „spórolás jegyében", „költségvetési tényezőként", mi több, az „előnyösebb grafikai elrendezés" okaként értelmezik ezt az egyre inkább elburjánzó „divatot", hogy polgártársaink – szlovákok és magyarok egyaránt – a magyarok által többségében lakott településeken is kizárólag egynyelvű, szlovák feliratokkal „díszítik" vállalataik, cégeik, élelmiszer- és más üzleteik, éttermeik, jogi irodáik, rendelőik, gyógyszertáraik homlokzatát.

Kulcsár Ferenc: Nyelvemet Istentől vettem

Jókai Mór írja A magyar nemzet története című regényes rajzaiban, hogy ha Attila, ez a világtörténelem színpadára emberi alakban fellépő Halál Angyala országokat rontani és nem szerezni jött, akkor Árpád a magyar nemzet legnagyobb státusférfiaként Attilával ellentétben népének hazát és jövendőt alapított, aki a nemzetét nem pusztító vész gyanánt kívánta bemutatni azon népeknek, kikkel majd együtt kell élnie. Ő nem égetve, gyilkolva jelenik meg a művelt Európában, mert tudta ősei példájából, hogy a puszta erőszakon alapuló hatalom nem tarthat soká. Árpád tehát, kinek a lelke a jövő századokba látott, a meghódított nemzetek férfiait nem gyilkoltatta le, hanem a barátaivá tette, s „ha elűzte is a fejedelmeiket, népeiket nem tette rabokká, hanem alkotmánya jogkörébe fogadva, szabadabbakká tevé, mint voltak önfejedelmeik alatt". Árpád nemességgel párosult hatalma nem félelmet, hanem tiszteletet ébresztett a Kárpát-medence népeiben.

Méltatlan “méltóság”

Magyar nyelvű sajtónk – főleg az utóbbi időben – sokat foglalkozott azzal a szomorú s egyben tarthatatlan ténnyel, hogy Dél-Szlovákia magyarlakta településein egyre-másra tűnnek el – esetleg soha meg sem jelentek – a magyar nyelvű feliratok.
 

Civil kurázsi

A hét elején újra hallatott magáról a Civil Elkötelezettség Mozgalom. Ezúttal azt követelte a marosvásárhelyi városházától, hogy változtasson a jelenlegi jogsértő gyakorlaton, s a „multikulturalitás, a megértés, harmónia és békés egymás mellett élés szellemében” eljárva, a román és angol nyelvű dalok mellett magyar nyelvűeket is játszasson a Ligetben működő korcsolyapályán.

Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái: Van egy álmunk

Ahogy az óév végén összegezzük az elmúlt esztendő történéseit és eredményeit, úgy az új év elején meghatározzuk céljainkat, és mindig egy kicsit több optimizmussal tekintünk a jövőbe. Van egy álmunk, s bízunk abban, hogy nem csak nekünk, de közösségünknek is.

Ahol magyarul beszélhetsz Léván

Léva magyarsága különösen nehéz helyzetben van, hiszen aránya mára 10% alá csökkent. Ilyen helyzetben már a magyar helységnévtábla sincs kint, még annyi magyar felirat sem látható, mint másutt, és a magyarok is szlovákul beszélnek egymással a közösségi térben.

Magyarország kérése: Anyanyelvükön érettségizhessenek Kárpátalján!

A magyar érettségizők már több éve hátrányba kerültek Kárpátalján, hiszen nincs lehetőségük arra, hogy anyanyelvükön érettségizzenek. Az ukrajnai független vizsgaközpontokban csak ukrán és orosz nyelven írhatják meg a teszteket az érettségizők. Holott emberek sorsa múlik ezeken az eredményeken. Bayer Mihály, a Magyar Köztársaság Ukrajnai nagykövete a zakarpattya.net-en közzétett nyilatkozatában a kérdés orvoslására szóltja fel a döntéshozókat.

Román nyelvi agresszió az EP-ben – Sógor Csaba nyílt levele Jerzy Buzeknek

Elnök Úr! Az Európai Parlament Állampolgári jogok, bel-és igazságügy szakbizottságának (LIBE) június 15-i ülésén történt sajnálatos incidensre szeretném felhívni figyelmét. Egyben azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy házelnöki minőségében az eljárási szabályzat 20., illetve 152. cikkeinek értelmében szíveskedjen intézkedni. Remélem, az Ön közbenjárásának köszönhetően a velem történtek nem fognak egyetlen kollégámmal sem megismétlődni.