Megjelölve magyargyűlölet


Tiltakozás 1 banisokkal

Az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szervezetének két vezetőjét a hatóságok 600 lejre megbüntették, amiért 2013 februárjában Wass Albert-megemlékezést szerveztek Nagyváradon.

Zászló és véleményszabadság

Egy idegen zászló kitűzése sértőnek vagy provokálónak tűn­het némelyek számára, de valójában a szabad véleménynyilvánítás kereteibe illeszkedik, ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága meghatározza – figyelmeztet közleményben a közérdekű tájékoztatás szabadságáért harcoló Active­Watch (AW) emberi jogi szervezet, elítélve a Szatmár megyei tanfelügyelőség korlátozó és zaklató jellegű válaszát arra, hogy néhány magyar diák január 24-én (a román fejedelem­ségek egyesülésének napján) kitűzte Magyarország zászlaját.

Megfélemlítésre játszanak a románok

Alig kóstoltunk bele az új évbe, jóformán be sem indult az élet, és a román hatalom kisebb-nagyobb székelyföldi helytartói máris munkába lendültek, egyik magyarellenes intézkedésük követi a másikat. Ötleteik tárháza végtelen, mintha külön e célra felbéreltek ötölnék ki, hol, hogyan lehet keresztbe tenni Székelyföld többségi lakosságának.

Állampolgárság: hogyan tovább?

Jó lenne most egy pillanatra belelátni azokba az őszbe forduló bölcs fejekbe, akik egy hónap múlva döntenek honosság és hontalanság, becsület és becstelenség, népi vagy jelzők nélküli demokrácia kérdésében. Vajon mit látnánk: a politikai elvárások és a józan jogászi és emberi ész és tisztesség közötti fájdalmas őrlődést, tudathasadást?

Vádemeléssel folytatódhat Malina Hedvig ügye

Lezárta a Malina Hedvig ellen hamis tanúzás gyanúja miatt indított vizsgálatot a szlovák főügyészség. Várhatóan vádemelési eljárást kezdeményeznek az ügyben a bíróságon.

Malina Hedvig ügye 2006. augusztus 25-én kezdődött, amikor az akkor 23 éves diáklányt Nyitrán két férfi megverte. Hedvig ellen 2007 májusában a szlovák főügyészség hamis tanúzás vádjával indított eljárást, melyet most, 2014. januárjában zárt le.

Román lobogót a magyar pártszékházra – prefektusi csörte

A román zászló kitűzésére kötelezné a magyar pártokat Dumitru Marinescu prefektus. Hivatalos átiratban arra szólítja fel az RMDSZ mellett a Magyar Polgári Pártot (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), hogy a jogsza­bályoknak megfelelően székházaikon helyezzék el a román nemzeti lobogót.

Sötét korok visszaköszönése

Gyalázatos cselekedetek, románellenes tevékenység, programszerű törekvés a román nép és nemzet befeketítésére, fasiszta-horthysta, revansista és revizionista gondolatok terjesztője, becstelen, tisztességtelen jellem, a nemzetek közötti gyűlölet szítása, az ideológiai terrorizmus fegyvertárába sorolható, a demokratikus román állam alapjainak alá­ásására irányuló akciók.

A “szerv” bocsánatkérése?

A hír jelentéktelen, de a román nyelvű média azonnal rávetette magát, és szétkürtölte országnak, világnak: egy székelyföldi lelkipásztorhoz kiszállt a rendőrség, s lakásán fegyvert foglalt le. Mégpedig nem is akármit, hanem egy ágyút!

Bekebelező ortodoxia

Sokszor kiderült, hogy a mindenkori román kormányok inkább akadályozzák, mint segítik a székelyföldi megyék fejlődését. A szocializmus éveiben betelepítésekkel, ezzel párhuzamosan erőszakolt iparosítással próbálták az ország közepén fekvő, „idegenek” lakta terület magyar lakos­ságát felhígítani, katonai, rendőri, csendőrségi, titkosszolgálati létesítményekkel teleszórni, s mert tervük nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az új demokrá­ciában a „hagymakupolás honfoglalásnak” nevezett jelenség vette kezdetét: temp­lomokat, kolostorokat építettek a Szé­kely­földre, tájidegen épületeket húztak föl, most meg az ortodox egyház kistafírozásával igyekeznek teret nyitni az elrománosításnak az ortodox egyház gazdasági erejének erősítése révén.