Megjelölve Székelyföld


Felvonulásra szólítanak a székely fiatalok

Jogtiprásnak tartja a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és a Minta, hogy Dorin Florea maros­vásárhelyi polgármester a székely szabadság napján szervezett rendezvény tavalyi forgatókönyv szerinti megtartását részlegesen betiltja, és a Székely Nemzeti Tanácsot az eredeti elképzelés szerinti szervezés folytatására bátorítják, a résztvevőket pedig a felvonuláson való részvételre szólítják fel – áll a három ifjúsági szervezet tegnap kiadott közös állásfoglalásában.

Zavarkeltés szekus módszerekkel

A gyülekezési jog megsértéseként, a véleménynyilvánítás szabadsága elleni merényletként, rendőrállamot idéző intézkedések bevezetését célzó próbálkozásként értelmezhető a marosvásárhelyi polgármester döntése, mely szerint betiltaná a székely szabadság napján a vértanúk szobránál tervezett megemlékezés utáni felvonulást.

Román lobogót a magyar pártszékházra – prefektusi csörte

A román zászló kitűzésére kötelezné a magyar pártokat Dumitru Marinescu prefektus. Hivatalos átiratban arra szólítja fel az RMDSZ mellett a Magyar Polgári Pártot (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), hogy a jogsza­bályoknak megfelelően székházaikon helyezzék el a román nemzeti lobogót.

Civil kurázsi

A hét elején újra hallatott magáról a Civil Elkötelezettség Mozgalom. Ezúttal azt követelte a marosvásárhelyi városházától, hogy változtasson a jelenlegi jogsértő gyakorlaton, s a „multikulturalitás, a megértés, harmónia és békés egymás mellett élés szellemében” eljárva, a román és angol nyelvű dalok mellett magyar nyelvűeket is játszasson a Ligetben működő korcsolyapályán.

Székelyföldi erdők védelmében

Gyertyákkal, mécsesekkel, karjukon fehér szalaggal, fiatalok és idősek, de családok is válaszoltak az Indigó csoport és a Civil Felelősség 2014 társadalmi csoport felhívására, csatlakoztak tegnapi két és fél órás sepsiszentgyörgyi tiltakozó akciójukhoz. A rétyi beruházás engedélyeztetését kifogásolók csoportja a megyeháza előtt sorakozott fel, a megyeszékhelyiek mellett felső-háromszékiek, erdővidékiek egyaránt részt vettek a békés megmozduláson.

A “szerv” bocsánatkérése?

A hír jelentéktelen, de a román nyelvű média azonnal rávetette magát, és szétkürtölte országnak, világnak: egy székelyföldi lelkipásztorhoz kiszállt a rendőrség, s lakásán fegyvert foglalt le. Mégpedig nem is akármit, hanem egy ágyút!

Lakó Péterfi Tünde az év erdélyi embere

A vhegy.com idén első ízben – remélhetőleg ezzel hagyományt teremtve – ítéli oda az Év Embere titulust, aminek első birtokosát az Úr 2013. évében nemcsak az erdélyi, hanem a nagyvilágban szétszórt magyarság is megismerhette köszönhetően a kétnyelvűségért, a szabad anyanyelvhasználatért és a kisebbségi jogok betartásáért folytatott elszánt küzdelmének.

Az Itthon vagyunk civil csoport aktivistája, a blogíró, az „egybanis asszony", a „visszaeső bűnöző", az összefogás, a tántoríthatatlan civil magatartás jelképe, a Marosvásárhelyen lakó Lakó Péterfi Tünde fáradhatatlan közéleti tevékenységével méltán érdemelte ki és veheti át szerkesztőségünk és olvasóink elismerését. (Kerekes Gyula)

Bekebelező ortodoxia

Sokszor kiderült, hogy a mindenkori román kormányok inkább akadályozzák, mint segítik a székelyföldi megyék fejlődését. A szocializmus éveiben betelepítésekkel, ezzel párhuzamosan erőszakolt iparosítással próbálták az ország közepén fekvő, „idegenek” lakta terület magyar lakos­ságát felhígítani, katonai, rendőri, csendőrségi, titkosszolgálati létesítményekkel teleszórni, s mert tervük nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az új demokrá­ciában a „hagymakupolás honfoglalásnak” nevezett jelenség vette kezdetét: temp­lomokat, kolostorokat építettek a Szé­kely­földre, tájidegen épületeket húztak föl, most meg az ortodox egyház kistafírozásával igyekeznek teret nyitni az elrománosításnak az ortodox egyház gazdasági erejének erősítése révén.