Feltehetően a helyi népszavazást megelőző utolsó rendezvényre került sor csütörtök este Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében. Az október 8-i, vasárnapi referendum alkalmával arról szavazhat a város lakossága, miszerint akarja-e, hogy börtönkórház létesüljön Berettyóújfaluban. A voksolás érdekessége, hogy igennel kell szavaznia annak, aki nem támogatja a börtönkórházat, nemmel pedig annak, aki szeretné, hogy megépüljön a létesítmény.

A rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, a “Tiltakozunk a berettyóújfalui börtönkórház ellen” nevű Facebook-oldal meghívta mindkét oldal prominenseit, pontosabban három-három előadót. Közülük csak a börtönkórházat ellenzők fogadták el a meghívást, így Dr. Zákány Zsolt szülész-nőgyógyász főorvos, Kulcsár Gergely országgyűlési képviselő és Szántai László önkormányzati képviselő helyet foglalt az asztalok mögött, az ellenoldal képviselői azonban nem. Muraközi István polgármester, Dr. Muraközi Zoltán kórházigazgató és Dr. Vitányi István, a térség fideszes parlamenti képviselőjének széke üresen maradt.

Az ellenoldal képviselői nem fogadták el a meghívást

A szervezők Demeter Pált bízták meg a rendezvény moderálásával, akinek a fenti okok miatt az is a feladata lett, hogy az ellenoldal, azaz a börtönkórház támogatóinak eddig hangoztatott érveit ismertesse. Ezen érvek mentén folyt le aztán az a “vita”, melynek során a három megjelent előadó megcáfolta a fórumtól távol maradó prominens személyek érveit.

Elsőként Szántai László beszélt az állítólagos munkahelyteremtés témájáról. A helyi képviselő elmondta, nem volt rest utánanézni, hogy például milyen feltételekkel lehetne valaki börtönőr a leendő létesítményben. Felsorolta a felvételi követelményeket, amelyek között szerepelt futás, fekvenyomás, távolugrás és sok egyéb próba is, például az, hogy a jelentkezőknek 35 felülést kell bemutatnia egy perc leforgása alatt. A képviselő ezután a közönség fantáziájára bízta, hogy a helyi munkanélküliek közül vajon hányan tudnának ezeknek a felvételi követelményeknek megfelelni.

Kulcsár Gergely (balra), Dr. Zákány Zsolt és Szántai László

Dr. Zákány Zsolt, a Gróf Tisza István Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa azt hangsúlyozta, hogy a leendő létesítmény csupán egy úgynevezett hotelszárny lesz, ahol a fogvatartottak elszállásolását fogják biztosítani, de minden egyes vizsgálatra, orvosi beavatkozásra a jelenleg is működő kórházba fogják átszállítani a rabokat. Leszögezte azt is, hogy az egészséghez, a biztonságos gyógyuláshoz minden állampolgárnak joga van, de rámutatott arra, hogy a tervezett modell keretében ez végrehajthatatlan.

“Ilyen konstrukció nincs sehol a világon, nevezetesen, hogy a börtönkórház hotelszárnyát egy már meglévő, a civil lakosságot kezelő kórházhoz társítják” – jelentette ki a főorvos, majd hozzátette: “Gondoljunk bele, hogy milyen kísértést fog érezni az a fogvatartott a szökésre, akit átszállítanak vizsgálatra a kórházunkba, ahol ollótól kezdve a szikén át mindenféle eszközhöz hozzáférhet, és ebben egy olyan rabkísérő lesz hivatott őt megakadályozni, aki egy nyolc hónapos tanfolyam elvégzése után csöppent bele ebbe a munkába”.

Kulcsár Gergely sajnálkozását fejezte ki, amiért az ellenoldal képviselői nem jelentek meg a rendezvényen, dacára annak, hogy mind levélben, mind pedig elektronikus úton meghívót kaptak. Meglátása szerint azért nem kampányolnak az említett személyek a saját álláspontjuk mellett, mert nekik az az érdekük, hogy ne legyen érvényes a vasárnapi referendum. Ha ugyanis a népszavazáson nem jelenik meg a szavazópolgároknak legalább fele plusz egy fő, akkor nem lesz kötelező érvényű a döntés az önkormányzatra nézve. Ezt a helyzetet pedig a helyi fideszes vezetők egész biztosan úgy fogják értékelni, hogy zöld utat kaptak a lakosságtól a börtönkórház felépítéséhez.

A lakossági kérdésekre áttérve az egyik jelenlévő megkérdezte Kulcsár Gergelyt, miért szól bele a helyiek dolgába, hiszen nem Berettyóújfaluban lakik, továbbá miért a Jobbik színeiben jelent meg a rendezvényen. Válaszában Kulcsár Gergely rámutatott, hogy semmiféle pártlogó vagy -zászló nincs a teremben, és most hangzott el először a Jobbik neve a rendezvényen, amely mindvégig megőrizte politikamentes jellegét.

“Jómagam az egyedüli ellenzéki képviselő vagyok a teremben. Ha az ellenoldal prominensei elfogadták volna a meghívást, akkor két fideszes képviselő ülne itt az asztalnál, tehát az arány 2:1 lenne a kormányoldal javára” – hangsúlyozta Kulcsár gergely, majd hozzátette: amikor korábban a miskolci illetőségű Csiba Gábor államtitkár kampányolt a börtönkórház felépítése mellett, akkor senki sem kérdezte meg tőle, hogy miskolciként miért akar beleszólni a helyiek ügyeibe. (Talán ez a mondat kapta az este folyamán a legnagyobb tapsot a teremben. A szerk.)

Az érdeklődők megtöltötték a nagytermet

A további lakossági kérdések jó része is arról árulkodott, hogy a helyi embereket sokféle módon kívánják valakik félrevezetni. Egy idős úr például azt firtatta, hogy mi lesz azzal az ötmilliárd forinttal, amelyet a település kap a börtönkórházért cserébe. Létesülnek-e majd belőle játszóterek, épülni-szépülni fog-e a város? Az előadók felvilágosították, hogy teljes félreértésben van, az ötmilliárd forint a börtönkórház felépítésének költsége, ezen felül Berettyóújfalu egyetlen fillért sem kap, ilyesféle “megjutalmazása” a városnak soha fel sem merült.

A teremben voltak olyanok is – bár csekély számban – akik a börtönkórház felépítését támogatják. Egyikük szót is kért, majd azt vetette az előadók szemére, hogy miért akadályozzák az újfalui kórház fejlesztését. Mert hiszen – jelentette ki a férfi – egyértelmű, hogy a börtönkórház felépítésétől függ a jelenlegi kórház fejlesztésének sorsa.

A kérdezőt aztán Dr. Zákány Zsolt emlékeztette arra, hogy maga a kórház igazgatója, Dr. Muraközi Zoltán többször is egyértelműen kijelentette, miszerint a Gróf Tisza István Kórház jövőbeni fejlesztése semmilyen módon nem függ össze a börtönkórház ügyével.

A rendezvény zárszavában az előadók arra biztatták a jelenlévőket, hogy vasárnap minél nagyobb számban vegyenek részt a népszavazáson, legyen október 8. a demokrácia ünnepe, dönthessenek a saját ügyükben a helyi lakosok, és ne engedjék meg, hogy mások határozzák meg a városuk jövőjét. Felhívták a figyelmet arra, hogy aki ellenzi a börtönkórház létesítését, annak igennel kell voksolnia a vasárnapi népszavazáson.

szebbjovo.hu