Péter apostol a Mi Urunk Jézus Krisztus első számú tanítványa volt, akit testvéröccsével Andrással hívott el az Úr az Ö követésére, szolgálatára, nagy nevének dicsőítésére. A halászból pásztor lesz, akit Jézus emberek halászává, lelkipásztorrá formált Igéje és Szentlelke által. A Kőszikla Apostolra építi Jézus az Ő Egyházát, melyen a pokol kapui sem tudtak diadalmaskodni mindmáig, pedig próbálkoztak sokan 2000 esztendő alatt.

peterapostol

A mártír apostol Rómában van eltemetve és sírja közelében a leghíresebb pápák nyugszanak a Vatikánban. II. János Pál pápa pl. mindössze öt méterre. De a lényeg azon van, hogy mindnyájan az Úr kebelén.

E levélben csodálatos szép nyelvezettel és hitvallásszerű imádsággal ír a hívekhez, az alakuló és növekedő gyülekezetekhez. A hívő ember tisztességét, helytállását, munkáját, bátorságát, fáradozását, jó cselekedeteit és épülését méltatja. Amikor megemlékezem e dolgozat írásakor az 1848-as forradalom és szabadságharc lánglelkű nagyjairól és sok ismeretlen, de szintén lánglelkű nagyjairól, az apostol szolgálata, helytállása, mártíromsága áll előttem mint bibliai párhuzam.

“Tietek tehát a tisztesség”, – de kik is voltak ők? Kik küzdöttek már 1848 előtt 20 éven keresztül a pozsonyi reformkori Országgyűlésben a korlátozott önrendelkezéssel bíró NEMZETÉRT?

A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc bukása után, tehát az 1711-et követő időkben erősen korlátozott önrendelkezése volt a magyarságnak a Habsburg Birodalomban. Kazinczy, Csokonai, Batthyhány, Kossuth, Széchenyi, Deák, Szemere, Eötvös, Petőfi, Jókai, Arany, Vasvári mind-mind a NEMZET teljes lelki, politikai, gazdasági, kulturális szabadságáért küzdöttek a maguk eszközeivel.
Elmondhatjuk összefoglalva, hogy az arisztokrácia, a köznemesség, a jobbágyság összefogva egy szent és nemes célért minden korábbi sérelmet félre tudott tenni. Ez lelki nagykorúságra vall. Ha megnézzük a gróf. Batthyány-kormány minisztereit, azt a névsort, azt a karaktert, azt a lelkiséget és hazaszeretetet, egyszerűen megáll az idő és nézünk, hogy hova jutottunk mára?
Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye és a nemzeti identitás alapköve 1848. Ebből nőtt ki 56 és ebből az örökségből élünk mi hazafiak. Benne lobogott Árpád fejedelem, Hunyadi János, Zrinyi Miklós, Bocskai István, Thököly Imre és Rákóczi Ferenc, Bem apó lelke, bátorsága, hősiessége.

Európában egyedül a magyar honvédsereg jutott el a sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország 200000 katonájának bevonulásával lehetett legyőzni a honvédsereget. A császáriak nem boldogultak a kurucokkal, de hát ők csak labancok, mindörökre azok.

Isten szeretete velünk volt, hiszen ez egy honvédő háború volt, téli és tavaszi hadjárataival, országgyűléseivel, Pesttel, Nagysallóval, Pákozddal, Debrecennel, Segesvárral, Világossal, Araddal.

1848. március 15-én Pesten megszületik a Nemzeti Dal és a Mit kíván a Magyar Nemzet 12 pontja, mely ma is aktuális. Március 23-án azt írta Széchenyi,hogy Kossuth két hét alatt többet ért el, mint ő húsz év alatt.

I849. január 18-án érkezett Kossuth és kísérete Debrecenbe és a Szabadság Őrvárosának nevezte a legmagyarabb várost, akkor a fővárost. Mellette imádkozott Könyves Tóth Mihály a Nagytemplom papja, a Kollégium tanári kara és a teljes diákság.
1849. április 14-én a debreceni Református Nagytemplomban mondta ki Kossuth Lajos Magyarország Kormányzója a Habsburg-ház trónfosztását.

Ezt követően a császár a Szent Szövetség érvényben lévő megállapodása szerint katonai segítséget kért II. Miklós orosz cártól, az oroszok Erdélybe betörve, mintegy tízszeres túlerőt biztosítottak a császári hordának, és ezzel megpecsételődött a dicső szabadságharc sorsa. Bem és Görgey a csapataival végsőkig küzdött, de Világosnál már az Aradi majd az azt követő szörnyű megtorlásra készült Ferencz József császár és Haynau, a hiéna.

Ennyi szív, ekkora lélek, ilyen hősies helytállás még nem adatott más népnek csak a magyarságnak, azokon az embereken keresztül megajándékozottak lettünk egy egész világ számára.

Petőfi írja: “Úgy szeretem a szép Tiszát, mert tetőtől talpig magyar: hazánkban születik és hazánkban hal meg”.

Mi úgy szeretünk drága, áldott emlékű Üstökösünk, akinek neve ott ragyog a legkisebb magyar falú utcanévtábláján is, neved maga a néplélek legtisztább, legszentebb, legáldottabb apoteózisa, tetőtől talpig magyar voltál, itt születtél és soha nem haltál meg.

Emléketek fölött szóljon az Illés zenekar: Nemzeti dal

Mohácsi László
református lelkész