Varanyi Sándor, a Jobbik debreceni önkormányzati képviselője szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, több helyi ügyben is törvényességi vizsgálatot kezdeményezett a Jobbik-frakció a Kormányhivatalnál. Az egyik vizsgálat lefolytatását a Debrecen Megyei Jogú Város Építészeti-Műszaki Tervtanácsának működésével kapcsolatban kérte a frakció.

„A Tervtanács jegyzőkönyvei álláspontunk szerint inkább csak véleményeket tartalmaznak” – mondta el Varanyi Sándor. “Azon követelményeknek és kritériumoknak, mellyel a jegyzőkönyveknek bírniuk kellene, a dokumentumok nem rendelkeznek. Nem tudható meg ugyanis a dokumentumokból, hogy a tervtanács ülései alkalmával ki és milyen érdemi hozzászólást fogalmazott meg, álláspontok kontra ellenvélemények nem követhetők, így az ülésen történt érdemi eseményeket hűen nem rögzíti. Összegezve: a jegyzőkönyvek nem felelnek meg a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet vonatkozó szabályzásának. Másrészt megvizsgáltatjuk az összeférhetetlenségi szabályok érvényesülését is. Véleményünk szerint a fenti rendelet összeférhetetlenségi szabályzása sem jutott érvényre a működés során.”

Ugyancsak a Kormányhivatalhoz fordult a Jobbik a közérdekű adatok nyilvánosságának ügyében, amivel kapcsolatosan folyamatosan fogalmaztunk meg kritikákat – közölte Varanyi Sándor. “A közérdekű adatok hozzáférésének útjába érzésünk és tapasztalataink szerint akadályok gördülnek, aminek szándékosságát csupán vélelmezzük. Azt gondoljuk, hogy az Alkotmány 61. §-ának, mely a közérdekű adatok szabad hozzáférését garantálja, az e célból alkotott 1992. évi LXIII. törvény sajátos értelmezésével, az eredeti szándék érvényesülését gátolja a hivatal” – fogalmazott a képviselő.

A DMJV közterület-használati rendeletével kapcsolatban pedig az Alkotmánybíróságtól kért utólagos normakontrollt a Jobbik-frakció. Véleményük szerint ugyanis a 28/2010 (VII.14.) hirdetményekre, cégtáblákra vonatkozó rendelkezések a 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet 28/G. §. szakaszával együttértelmezve, és attól függetlenül is több pontján sértik az Alkotmányt. Megsérti többek között a magántulajdon szentségét, illetve a rendelkezések korlátozzák a vállalkozás jogát. Ezt a beadványt az Alkotmánybíróság sorszám alá vette, hamarosan döntés születhet az ügyben.

Varanyi Sándor hozzátette: a június 5-i időközi választással lehetőség nyílik arra, hogy a Jobbik frakció, mint a Debreceni Közgyűlés legerősebb ellenzéki frakciója egy képviselővel bővüljön, így még hatékonyabban töltse be azt a kontrollszerepet, amelyet előzőleg vállalt. A 9-es számú választókerület képviselőjelöltje Csikai József.

A jelölt ma elmondta: legtöbb út járhatatlan vagy nagyon rossz állapotban van a kilences számú választókerületben. Ebben a városrészben és a többi kertségi területen fő gyűjtőutakat le kell aszfaltozni, a kisebb mellékutak felületét pedig stabilizálni kell, hogy az a rossz időjárási körülmények között is járhatóvá váljon. Így a lakók esős időben is tudnának közlekedni és nem fordulna elő, a mentőautó és az egyéb kiemelt közfeladatot ellátó járművek a nagy sár miatt nem tudják megközelíteni az ingatlanokat, esetleg a betegért ne tudjanak bemenni.

Csikai József szerint az elmúlt években jelentősen romlott a közbiztonság a körzetben. Ebben pedig jelentős szerepe van annak, hogy a legtöbb utcában nincs közvilágítás, bár annak kiépítését korábban többször is megígérte a városvezetés a lakóknak. A közbiztonság javítására polgárőr szervezet létrehozását is tervezi a képviselőjelölt, a rendőrséggel együttműködve.

szebbjovo.hu