Október 4-én ülésezett Sároseperjesen a szlovákiai ruszinok kerekasztala és abban állapodott meg, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a többi nemzeti kisebbség képviselőivel a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslat közös szorgalmazása érdekében.

A ruszin kerekasztal szóvivője, Peter Medviď úgy tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy a nemzetiség jogállását tartalmazó jogszabálynak rendelkeznie kellene a kisebbségi önkormányzatokról, azok létrehozásáról és működtetéséről, a kisebbségek finanszírozásáról. A ruszinok törvényjavaslatát Andrej Liga, a kerekasztal elnöke dolgozta ki, és az részét képezi a ruszin nemzeti kisebbség fejlesztési stratégiájának.

A tervezet befejezés előtt áll, ezért is kezdeményezik a megbeszéléseket a többi nemzeti kisebbség képviselőivel. Szeretnék elérni, hogy a kisebbségek kölcsönös együttműködése elmélyüljön, s a lehető legerőteljesebb konszenzus és támogatás alakuljon ki a törvényjavaslat mögött.

A ruszinok kerekasztala foglalkozott a kisebbségi kultúrák jelenlegi támogatási gyakorlatával. Örömmel nyugtázták, hogy tavaly sikerült új módszert elfogadtatniuk a támogatások elosztása terén, a továbbiakban pedig azt szeretnék, ha egy-egy adott kisebbségen belül folytonossá tudnák tenni azon projektek és tevékenységek finanszírozását, amelyek feltétlenül szükségesek az adott kisebbség megmaradásához. Itt elsősorban a sajtó, a könyvkiadás, a média és a kiemelt kulturális rendezvények támogatásáról van szó.

Tervezetüknek része, hogy minden évben az adott nemzeti kisebbség maga dönthesse el, mely rendezvényeket-tevékenységeket tartja kiemelten fontosnak a kisebbség kulturális és nemzetiségi identitásának megőrzése szempontjából.