Magyar Testvéreim!

A történet közvetlen előzménye a farizeusok és írástudók támadásával kezdődik. Jó szokásukhoz híven hevesen támadják Jézust, hogy a 12 tanítványa nem böjtöl és imádkozik olyan gyakran mint Keresztelő János vagy az ő saját tanítványaik! Nyilvánvaló a rossz szándék és a gyűlölet.

Csodálatra méltó az a pedagógia és szeretet, védelem és megbecsülés, óvás és féltés, ahogyan Szent Urunk védelmébe veszi apostolait.
Mint egy jó szülő, aki akár hibáival és gyengeségeivel is, de védi és szereti gyermekét, mert az övé.
Elmondja nekik Jézus két egyszerű példázatban, hogy mikor van itt az ideje a böjtnek: most még tanítványaival van, tehát az az örvendezés ideje, de ha távozik közülük, aztán lehet várni, virrasztani és böjtölni.

Jézusban egy merőben új, más életrend, a megígért üdvkorszak jelent meg. A régi rossz, egészen új kell!
1. Avult ruhára új folt? – azt foltozással már javítani nem lehet, mert szétfeslik a régi kelme és tönkremegy az új is, melyből kivágták a foltot.
2. Összeszáradt régi tömlőbe új bort önteni? – szétreped a tömlő és kifolyik a bor. Új bort új tömlőbe kell tölteni.
Új életformák az új tartalomhoz! – ez a jézusi tanítás.

Felszínesen olvasva talán nem is gondolnánk mekkora mélységeket és igazságokat hordoz ez a számomra oly kedves jézusi példázat: új bor és régi tömlő – de sokszor megütköztek a történelem folyamán. Bibliai, történelmi, irodalmi olvasmányaim sokaságából mindig örömmel üdvözöltem az új és haladó eszméket, gondolatokat, mondjuk a progressziót, mely előre viszi saját népét, a világot.
1. Pál apostol beszéde Athénban az Aeropágoszon.
2. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem udvari tudósai Gyulafehérváron.
3. Bolyai János új és teljesen más világa Marosvásárhelyen.

Megteremtődik, megérkezik és kitöltetik az új bor, a régi tömlő pedig képtelen befogadni, mert szellemi-lelki kapacitását régen meghaladta az, de ellenáll, inkább szétszakad, mindegy ha kiömlik a bor, csak a tömlőnek legyen igaza. Ezért volt számomra mindig hiteltelen a kommunista, főleg ha reformkommunista, keresztyén-marxista dialógus, keresztyén-zsidó dialógus, – fából vaskarika, kutyából szalonna népi effektus ez. Itt van a döbbenetes hazugsága, becsapása és frusztráltsága a magyar társadalomnak a politika által 25 esztendeje, mert naivan hitt az új bor üdvözítő eszméjében és nem vette észre, hogy a tömlő ugyanaz a régi avítt, hazug, besúgó, besimuló, gyáva, korrupt, szolgalelkű banda. Sokan belefáradtak, sokan meghaltak, sokan elmentek külföldre, látva a régi garnitúrával vívott meddő küzdelem kilátástalan harcát.

1. Személyesen mondta el Papp László a világ legjobb magyar bokszolója, hogy nyikhaj tintanyaló tagadta meg útlevelét, hogy valaha is világbajnoki döntőt játszhasson.

2. Máté Péter énekes zseniális adottsága révén világsztár lehetett volna. De az Interkoncert pártitkára irigy volt reá.

3. Ft. Hegedűs Lóránt emeritus professzor, világhírű tudós lelkipásztor előtt bezárultak a református templomok Magyarországon.

Ha valakit érdekel, megszámolhatja hányan vesznek részt egy vasárnapi Istentiszteleten pl. Kabán vagy Tetétlenen, hogyan él egy kisvállalkozó 2-3 alkalmazottal, hogyan tervezi a jövőjét az a gazda, akinek a földjét a jég után az aszály is meglátogatta?
A hatezer új román ortodox templom mellé felépül Európában néhány ezer új muszlim mecset és akkor már nem csupán magyarságunk lesz kisebbségben, hanem egész fajunk.

Huszadik századi válaszokat adni ezekre a kihívásokra már nem lehet, csak az a legnagyobb gond, hogy ezeknek már sem bora sem tömlője nincs. JÓL MONDTA VALAKI: A 24. ÓRA UTOLSÓ PERCÉBEN VAGYUNK. Nem loholni kell a Jobbik után, hanem mellé állni és segíteni nemzetmentő munkáját, mert már az ország sorsa a tét. Háború folyik ellenünk és talán sokan azt gondolták ez a távoli jövő, ez már a jelen rögvalósága.
Szép énekünk reménysége így szól egy versben:

“Úgy járunk itt lenézve, Mint ismeretlenek,
Sokan nem vesznek észre, Hangunk sem hallva meg,
De aki ránk figyel, Vig énekünket hallja,
Szent reménység sugallja, Mit ajkunk énekel”
/455. Dicséret 6. v./

Adjon erőt és reményt számunkra az alábbi igei dal:
Ne félj, mert megváltottalak MIHI 2014.

Mohácsi László
református lelkész