Kárpátalja teljesen törvényesen és megalapozottan követeli az autonómiát. Ilyen követelés hangzott el Munkácson a ruszin szervezetek kongresszusán. Erről Szergej Ratusnyák, Ungvár expolgármestere és az ukrán Parlament volt képviselője nyilatkozott a politnavigátornak.

ratusnyak

„A lakosság 78 %-ának ez a véleménye, a kijevi hatalomnak ezt minden nemzetközi törvény szerint ratifikálnia kellene. A kárpátaljaiak ezen kívánsága, még a Krími autonómia meghirdetése előtt ki volt nyilatkoztatva. Eltiporják a ruszinok jogait. Nekem édesanyám ruszin, minket ruszinokat nem ismernek el nemzetiségként, miközben az egész világ elismeri, hogy létezik ruszin nemzetiség” – mondta a politikus.

„Az autonómia követelése igazságos. 20 éve követelem ezt. Úgy gondolom ez törvényes jogunk. A központi hatalom köteles ratifikálni a referendum eredményét. Jogunk van önrendelkezésre” – folytatja Ratusnyák.

A politikus állítása szerint, Kárpátalja egy különleges soknemzetiségű régió, amely ezer évnél is többet töltött Ukrajna és Oroszország határain kívül.

Az újságíró azon kérdésére, hogy nem fél e attól, hogy az új hatalom üldözni fogja őt a kárpátaljai autonómiával kapcsolatos kinyilatkoztatásai miatt Ratusnyák így felelt:

„Az önrendelkezés és az önirányítás a referendum egy pontja volt, azért szólalok fel, hogy ratifikálják azt, mint ahogyan azt a nemzetközi jog is kívánja. Ehhez csak annyi kell, hogy a Parlament kiadjon egy rendeletet”,- jegyezte meg a politikus.

Ratusnyák azt is hozzátette, hogy a jövőben egész Ukrajnában referendumot kell tartani más autonómiák ügyében is.

„Egy összukrajnai referendumot kell tartani, és meg kell kérdezni minden állampolgárt az ország berendezettségével kapcsolatban. Ezt a kérdést se egy Porosenko, se egy Ratusnyák nem döntheti el. Itt egyértelműen az állampolgároknak kell dönteniük. Különben úgy lesz minden, ahogyan azt a „főnök” akarja. Ez demokrácia?” – mondta Ratusnyák.

Mint ahogyan a média korábban is közölte, szombaton megtartották a ruszin szervezetek kongresszusát, és célként tűzték ki azt, hogy elismertessék Kijevvel az 1991-es referendum eredményét, amikor a lakosság 80 %-a az autonómia mellett szavazott. A ruszinok azt is el akarják érni, hogy Kijev elismerje őket mint nemzetiséget, hiszen mint ahogyan az ismertes az európai országokkal ellentétben Ukrajna még most sem fogadja el őket. Az ENSZ diszkrimináció ellenes bizottsága még 2006-ban javasolta Ukrajnának, hogy hivatalosan ismerje el a ruszinokat.

Ukrajna elnökének és a Parlamentnek egy levelet írtak, amely a fent említett követelések mellett több mint 10 ezer aláírást is tartalmaz.

Abba a dokumentumban arról is írnak, hogy el kell ismerni a ruszin nyelvet is, tanítani kell az iskolákban, egy ruszin kart kell nyitni az egyetemen és a helyi TV és rádióban ruszin nyelvű műsorokat kell sugározzon.

A ruszin szervezetek következő egyeztető tanácsülése április 8-10 re van kitűzve. A gyűlés szervezői felszólítják kisebbségi szervezet vezetőit, hogy csatlakozzanak a harcukhoz.

forrás: http://politnews.net/5427