Az Alkotmánybíróság (Ab) visszautasította a villanyoszlopokon elhelyezett plakátok tiltása miatt benyújtott alkotmányjogi panaszt. A testület a döntést szűk többséggel hozta meg, és hét alkotmánybíró is különvéleményt fűzött a keddi határozathoz.

A panaszt Karácsony Gergely, a PM politikusa tette. Alkotmányjogi panasszal akkor lehet az Ab-hoz fordulni, ha egy egyedi ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvényben biztosított jog sérülhetett.

A képviselőjelölt azt követően nyújtotta be alkotmányjogi panaszát, hogy a budapesti 13-as számú egyéni választókerületi bizottság jogsértést állapított meg egy villanyoszlopon elhelyezett választási plakát ügyében.

Az ügyben másodfokon eljáró Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a határozatot helybenhagyta, majd a Kúria is helybenhagyta a testület döntését.

Az Ab honlapján közzétett határozatban utalnak a panasztevő álláspontjára, amely szerint a választási kampánnyal összefüggésben a véleménynyilvánítás szabadsága kormányrendeleti szintű szabályozással nem korlátozható.

Az Ab határozata szerint az indítvány ugyanakkor nem tartalmaz alkotmányjogilag értékelhető indokolást az alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegére, illetőleg arra nézve, hogy a bírói döntés miért ellentétes az alaptörvény megjelölt rendelkezésével.

Az Ab szerint nem teljesültek az indítvánnyal szemben törvényben megkívánt formai feltételek, ezért a testület az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

A nyolc-hét arányban, szűk többséggel elfogadott határozathoz különvéleményt fűzött Paczolay Péter is. Az Ab elnöke azt írta, nem ért egyet az alkotmányjogi panasz visszautasításával, a panasz szerinte megalapozott. Közölte, a plakátok a választási eljárási törvényben (Ve.) szereplő korlátozások mellett bárhol elhelyezhetők.

Idézte az Ab-nak egy korábbi határozatát, ami szerint az alaptörvényben elismert véleménynyilvánítási szabadság kiterjed a választási kampány során a jelöltek és a jelölőszervezetek által folytatott kampánytevékenységre, amelynek egyik eszköze a választási plakátok készítése és elhelyezése.

A Ve. értelmében a plakátok a kampányidőszakban a Ve.-ben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhetők. Ez a szabály azt jelenti, hogy a Ve. rendelkezésein kívül más szabály a plakátok elhelyezésére nem alkalmazható – írta különvéleményében Paczolay Péter.

(MTI)