A Jobbik Vámospércsi Alapszervezete idén is megemlékezett a már hagyományossá vált helyszínen, a 2010. október 23-án felszentelt emléktáblánál.

A dicső magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt emlékező főhajtással álltunk meg Vértesi István, megyei önkormányzati képviselőnk köszöntő gondolataival.

Szomorú bejelentéssel kezdte: 53 éves korában váratlanul meghalt Szilágyi György párttársunk, a vámospércsi alapszervezet egyik alapító tagja. Egyperces néma főhajtással emlékeztünk hűséges bajtársunk áldozatos munkájára.

Ezt követően Csikai József debreceni önkormányzati képviselő, választókerületi elnök megemlékező beszéde következett, melyben kiemelte a jobbikosok ’56 szellemiségéhez való viszonyát és az ’56-os gondolatok fontosságát. Felelevenítette a Jobboldali Ifjúsági Közösség párttá alakulását, illetve az alakuló ülésen felszólaló Pongrátz Gergely Corvin-közi parancsnok üzenetét, mely alapjaiban határozza meg politikai hitvallásunkat, irányultságunkat és céljainkat.

Csikai József főhajtása

A forradalmi hangulat kialakulásához vezető külső és országon belüli történések összefoglalását követően megidézte a szabadságharc első napjainak történéseit és reményteli hangulatát, majd beszédét azzal zárta, hogy 27 évvel a rendszerváltozásnak nevezett események után sem történt meg a történelmi igazságtétel. Az elkövetők nem lettek felelősségre vonva, az ügynökakták továbbra is titkosak,a szabadságharc hóhérjai ágyban és párnák között halnak meg miután kiélvezték a luxusnyugdíjak kényelmét, továbbá a Szabadság téren diadalmasan állhat a szovjet emlékmű, bitorolva az ereklyés országzászlótartó helyét.

Végül a már megszokott rendünk szerint Mohácsi László lelkipásztor szólt a jelenlévőkhöz, az újszövetségi Szentírás alkalomhoz illő soraival, Szent Pál apostolnak Timótheushoz írott 2.levele 1:7 versével:

“Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét”

A magyar népet a világ legbátrabb nemzetének nevezte, hiszen az első világháború 1 millió halottja, egy trianoni tragédia és a második világháború apokaliptikus pokla után 1948-ban a kommunista terror rontott rá, a teljes magyar világ felszámolására törve. Nyolc év iszonyatos elnyomás után egy emberként kiáltották ’56-ban: elég volt!

Mohácsi László

Közel 5.000 halott, 13.000 sebesült, 27.500 bebörtönzött, 229 felakasztott honfitársunk véráldozata kiáltott az égre. Megemlítette, hogy az elcsatolt területeken élő népünkre hasonló megtorlás várt, mint az anyaországban.

szebbjovo.hu