A Jobbik tízes számú választókerületi jelöltje a vérfrissítésben látja a megoldást az epreskerti lakótelepen élők életminőségének javítására. Ágoston Tibor, aki egyúttal a Jobbik debreceni polgármesterjelöltje is, programjában számos súlyos és akut probléma megoldatlanságát veti föl, és vonzó alternatívát kínál a jelenlegi, idestova húsz éves, Fidesz általi képviselettel szemben.

Régóta halogatott az Epreskerti Általános Iskola tornatermének megépítése. Ágoston Tibor úgy véli, hogy a körzet jelenlegi képviselője, az Epreskerti Általános Iskola igazgatója, Szabó Gyula évek óta képtelen elérni a sürgető probléma megoldását. Jól látható, hogy érdekérvényesítő képessége halovány. Sokkal inkább simulékony, semmint küzdő egyéniség.

Noha évekkel ezelőtt az intézmény értékesített egy földterületet melynek árát visszaadta a fenntartónak, annak reményében, hogy az összeget kiegészítve megkapja a tornaterem felépítéséhez szükséges pénzt. Az ügyben a mai napig nem történt előrelépés. A probléma kezelésére van megoldási alternatíva!

Fontos lenne ugyanakkor egy kisebb park, egyfajta „liget” kialakítása is játszótérrel, amely pezsgést hozhatna az epreskertiek életébe. Jelenleg ugyanis két, teljesen lerombolt és szétlopott játszótér nyomai éktelenkedik a körzetben, melyek a lakossággal együttesen áldozatai a nem megfelelő közbiztonságnak, de sok esetben annak teljes hiányának. A Jobbik képviselő- és polgármester-jelölt erre a problémára is hatékony alternatívákat jelölt meg.

Fokozná ugyanis a járőrszolgálatot a lakótelepen, de mindezt még kiegészítené egy csendőr-jellegű, polgárőr szervezet megalakításával, amely az elszaporodott autófeltörések, betörések és kertfosztogatások megakadályozását is jelenthetné.

Megoldásra vár az Epreskertben a közterületek folyamatos takarítása, a parlagfű irtása, kutyasétáltató hely kialakítása. Ágoston Tibor szerint egy néhány fős korlátolt felelősségű társaság közmunkaprogram keretein belül kiválóan el tudná látni a lakótelep rendben és tisztán tartását, a környezet óvását. Ezzel egy időben sürgető a Lovász utcában található vízelvezető árok átjáróinak felülvizsgálata és kitakarítása, valamint a vízelvezető árkok összekötése a repülőtér területén lévő vízgyűjtővel.

Meg kell oldani még a Mikepércsi úttal párhuzamos út kettőszáz méteres, jelenleg burkolatlan szakaszának kijavítását (tilólapozását negyedévente), illetve az Epreskert utca repülőtér felőli végének összekötését a régi repülőtéri aszfalt úttal, így a Mikepércsi úttal.

“A 44y jelzésű helyi buszjáratot a Mikepércsi u. – Gázvezeték u. – Epreskert u. (itt kettő megálló kialakításával) – az új útszakaszon keresztül – a Mikepércsi útra vissza, a jelenlegi végállomást elérve közlekedtetném.”

A jelölt ugyanakkor megtiltaná a húsztonnás teherautók Epreskerti lakótelepen történő közlekedését, parkolását, de sürgetné a Szoboszlói út tehermentesítését, az elkerülő körgyűrű megépítését a városrészben lakók nyugalma és biztonsága érdekében.

Választókerületi programjában szerepel még a Cívis Ház tulajdonában lévő bérlakások bérleti díjának felülvizsgálata, és az épületek homlokzatainak javítása, karbantartása is. Föl kell ismerni és ugyanakkor át kell értékelni az irreálisan magas bérleti díjak jogosultságát a körzetben.

A képviselő-jelölt egyfajta öntevékeny kör létrehozását is tervezi a lakótelepiek számára. A szervezet célja elsősorban az idősek látogatása, segítése, kisebb karbantartási és környezet-megóvási feladatok elvégzése lenne a környéken. Emellett azonban fölöttébb hasznos és értelmes elfoglaltságot jelenthetne a fiatalok, munkanélküliek számára is, hiszen építőtevékenységgel foglalnák le magukat a sokszor romboló életvitel folytatása helyett.

Az újfajta szemlélettel, cselekvési vággyal és jobbító szándékokkal vezérelt Ágoston Tibor hisz abban, hogy az új és tiszta erő radikális változást hozhat az epreskertiek életébe, sőt, magának Debrecen városának is szüksége van vérfrissítésre és újfajta szemléletre. Merthogy valamennyi debreceni polgár megérdemelné végre az élhető életet, ezáltal a szebb jövőt. És ha a jobbító szándék, az újfajta szemlélet és a radikális változást hozó tiszta erő sokkal jobban működtetné az Epreskertet, miért ne működtetné jobban egész Debrecent?

szebbjovo.hu