A Volner János, jobbikos képviselő által benyújtott törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy az adózó befizetendő áfáját csökkenthesse azzal az összeggel, amelyet vevője neki nem fizetett meg.

A javaslat indoklása szerint az általános forgalmi adóról szóló törvény minden adóalanytól megköveteli, hogy az általa kibocsátott számlán feltüntetett áfa összegét -függetlenül attól, hogy a vevő azt részére megfizette vagy sem – a költségvetés részére fizesse meg.

A törvényjavaslat a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany likviditását védené azáltal, hogy az általa áthárított, de a vevő által még meg nem fizetett adót ne kelljen megfizetni, másrészt a költségvetés védelme érdekében el kívánja érni, hogy a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany ténylegesen lépjen fel vevőjénél a teljes vételár, így az abban foglalt áfa kifizetése érdekében is.

Az áfa törvény jelenleg nem tartalmaz olyan garanciát, amely biztosítja a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalanyok törvényi védelmét, amennyiben önhibájukon kívül (a vevő nemfizetése miatt) nem tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségüket. A vevő kezesként felel ugyan a rá áthárított, de általa meg nem térített adó összegéért, azonban ennek érvényesítésére a gyakorlatban az állami adóhatóságnak ilyen jellegű információ hiányában nincs lehetősége – mutat rá az indítvány.

A törvénymódosítás biztosítaná, hogy a vevő által meg nem fizetett adó az adóalanynál nyilvántartott, valós, az adóhatóság által is elérhető személytől követelhető legyen. Az adóalanynak az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében tételes nyilvántartást kellene vezetnie az általa nyilvántartott követelésekről és annak adótartalmáról. Arra, aki a nyilvántartást nem, vagy hiányosan vezeti, az adóhatóság az érvényesített csökkentés 50 százalékának megfelelő összegű, de legalább 200 ezer forint mulasztási bírságot szabna ki.

Azok, akiknek – vagy vevőjüknek – adószámát az adóhatóság felfüggesztette vagy törölte, nem élhetnének az adócsökkentés lehetőségével a javaslat szerint.

jobbik.hu