Az elmúlt napokban megdöbbentő híreket olvastam az osztrák sajtóban. Elnök úr egyrészről szélsőségesnek nevezi pártunkat, a Jobbikot, amelyet az országgyűlési választásokon 17%-nyi magyar ember támogatott, másrészről hiányolja programunkból a szabadságeszmét és a liberális szellemet. Egyúttal Morvai Krisztinát, aki pártunk listavezetőjeként jutott az Európai Parlamentbe, igyekszik különválasztani a Jobbiktól.

Ezek a kijelentések teljes mértékben szembemennek pártjaink között az elmúlt években kialakult barátságos és jó viszonnyal. Szeretném emlékeztetni Elnök urat arra, hogy tavaly milyen nagyszerű élményben volt részünk, amikor az FPÖ vezetősége részt vett a Jobbik kampánynyitó nagygyűlésén. Regionális szervezeteink közötti kapcsolatok jöttek létre, amelyeket az FPÖ kezdeményezett. Kettőnk személyes tárgyalása is úgy él bennem, mint amely biztató és országaink számára előremutató találkozás volt.

Mindezek alapján teljesen érthetetlen számomra, hogy az FPÖ elnöke, akit saját hazájában ugyanúgy napi szinten becsmérelnek igaztalanul a „szélsőségesezők” kórusából, miért áll be most ugyanebbe a sorba, és válik maga is igaztalan sárdobálóvá. Miért sért meg 855 ezer Jobbikra szavazó, Nemzetek Európájában gondolkodó magyar embert? Miközben hiányolja pártunk programjából a szabadságeszmét, tudja-e, Elnök úr, hogy az elmúlt években a pártok közül egyedüliként küzdöttünk Magyarországon az itthoni politikai szabadságjogok eltiprása ellen, a szabad országok együttműködésére épülő Nemzetek Európája megvalósulásáért, valamint a közel-keleti békéért, amelynek nélkülözhetetlen feltétele a független és szabad palesztin állam. És tudja-e Elnök úr, hogy ennek a hazai és nemzetközi szabadságjogi harcnak pártunk részéről az a Morvai Krisztina volt az élharcosa, akit most Ön velünk szembenállóként akar feltüntetni.

Elnök Úr!

Morvai Krisztina valóban pártfüggetlen büntetőjogász. Pártfüggetlen, de egyáltalán nem független a mi programunktól, az értékrendünktől, amelyet itthon és a nagyvilágban is bátran képvisel. Krisztina a magyar nemzeti radikális oldal meghatározó vezető egyénisége és félmillió jobbikos szavazó bizalmából került az Európai Parlamentbe.

Én nagyon örülök annak, ha az Önök európai pártja és Morvai Krisztina között jó kapcsolat alakul ki és ez erősödik, de kérem Önt, hogy ezt a céljukat ne használja fel az itteni nemzeti oldal megosztására, ne adjon muníciót Morvai Krisztina, a Jobbik és a Nemzetek Európája koncepció magyar ellenségeinek kezébe azzal, hogy pártunkat becsmérli! Kérem, hogy mielőbb vonja vissza meggondolatlan és igaztalan nyilatkozatait!

Egyúttal jelzem, hogy nyilatkozatának egy szavával azért egyetértek. A Jobbikból a szabadságeszme nem hiányzik, ahogy azt fentebb írtam, de közösségünkben a liberális szellem valóban nincs jelen. Korunk liberalizmusa előtt, amely céltalanná válva mindenféle emberi, társadalmi és politikai deviancia és züllöttség szálláscsinálójává és propagálójává vált, mi becsuktuk az ajtót. A Jobbik a nemzetek szabadságára, a konzervatív-keresztény értékrendre, a görög-római kultúra alapjaira épülő tradicionális Európát minden erejével védeni kívánja a modern liberalizmus képmutató és mocskos támadásaitól.

Kérem Elnök urat, hogy ezt a létfontosságú harcot együtt vívjuk tovább!

Tisztelettel és barátsággal:

Vona Gábor
Elnök, frakcióvezető
Jobbik Magyarországért Mozgalom