Immár 12 éve nincs köztünk az egyik legnagyobb, ugyanakkor halálában is üldözött magyar író, Wass Albert. A leendő Fidesz-kormánytól elvárom, hogy a magyar állampolgárságának visszaadását megtagadó Horn-Kuncze-rezsim, továbbá a Gyurcsány-Bajnai-rezsimnek elszakított nemzetrészeinket cserbenhagyó kül- és magyarságpolitikájával szakítva lépjen fel az írófejedelem rehabilitálásáért nemzetközi szinten.

Miután az MSZP-től a Fideszig azzal álltattak minket az EU-csatlakozás előtt, hogy Románia uniós tagsága megoldás a jogfosztott erdélyi magyarság ügyében. Látnunk kell, hogy az elmúlt 3 évben a másfél milliós erdélyi magyarság (ahogy a többi elszakított nemzetrész) kollektív kisebbségi jogai, területi és kulturális autonómiája terén semmilyen érdemi előrelépés nem történt. Sőt. A románosítás, a még magyar vagy magyar többségű falvakban, városokban főként a román ortodox egyház vezényletével, állami támogatással tovább folytatódik, románok betelepítése, illetve kedvezményes ingatlanszerzése útján, mint egyfajta “csendes” etnikai tisztogatás. A cél világos: a Székelyföldön még túlnyomó többségben élő tömbmagyarság eltüntetése, hogy aztán területi autonómiáról soha többé ne is álmodhassunk. A magyarellenesség, mint szinte valamennyi trianoni megszálló utódállamban, intézményes.

Egy kisebb, de jelentős fejezete a magyarellenes román hatalom ténykedésének, hogy nem hajlandó még a nyilvánvaló tények és bizonyítékok ellenére sem elismerni: Wass Albert egy távollétében hozott, 1946-os román kommunista vérbírósági végzés, azaz papírfecni dacára nem volt háborús bűnös. Ez persze logikus részükről, hiszen nagy formátumú írónk művei egyenként is óriási erővel bírnak az egészséges magyar nemzettudat fenntartása terén.

Mint ismert, a román “jogállam” egyszerűen megtagadta a lehetőséget a bírósági tisztázásra. Három évvel ezelőtt, 2007 májusában a Kolozs megyei törvényszék az író ügyében benyújtott per-újrafelvételi kérelem befogadását egyszerűen elutasította. Nem csoda, hiszen tisztességes tárgyaláson esélyük sem lett volna a hamis vád érvényben tartására. Az
sem zavarta őket, hogy az emigrációba kényszerült Wass Amerikában szigorú vizsgálatokon esett át, az FBI pedig megállapította, hogy nem háborús bűnös. Egyik fia nem is lehetett volna az amerikai hadsereg magas rangú tisztje, ha terhelő tényt találtak volna apja ellen Washingtonban.

Szegedi Csanád
Európai parlamenti képviselő (Jobbik)