Egy idegen zászló kitűzése sértőnek vagy provokálónak tűn­het némelyek számára, de valójában a szabad véleménynyilvánítás kereteibe illeszkedik, ahogy azt az Emberi Jogok Európai Bírósága meghatározza – figyelmeztet közleményben a közérdekű tájékoztatás szabadságáért harcoló Active­Watch (AW) emberi jogi szervezet, elítélve a Szatmár megyei tanfelügyelőség korlátozó és zaklató jellegű válaszát arra, hogy néhány magyar diák január 24-én (a román fejedelem­ségek egyesülésének napján) kitűzte Magyarország zászlaját.

A megyei főtanfelügyelő-helyettes, Claudiu Mondici ugyanis azt nyilatkozta, hogy felvették a kapcsolatot a Köl­csey Ferenc Fő­gimnázium ve­zetőségével, amely vizsgálóbizottságot ala­kított, azonosította a „vétkest”, a jövőben pe­dig „az iskolai szabályzat sze­rint fognak eljárni, hogy elkerüljék a hasonló kellemetlen eseményeket”.

Az AW sze­rint a diák gesztusának „bűnössé” minősítése a szabad vélemény­nyilvánításra irányu­ló fenyegetés, a tényekhez viszonyítva erős túlzás, és hozzájárul az etnikumközi feszültségek szításához. A szervezet emiatt a tanügyi minisztériumnak is elküldte állásfoglalását, és kéri a Szatmár megyei tanfelügyelőség megbüntetését.

A közlemény emlékeztet arra, hogy tavaly Ko­vásznán történt hasonló eset, amikor egy román diáklány piros-sárga-kék hajpántot tett fel a magyarok nem­zeti ünnepén (március 15-én), és az őt szintén jogtalanul meg­büntető osztályfőnökére 400 lejes bírságot rótt ki az Orszá­gos Diszkrimi­ná­cióellenes Ta­nács. Az AW már akkor kérte a minisztériumtól a tolerancia, sokféleség, megértés szel­le­mét szolgáló programok és po­litikák kidolgozását az ilyen esetek megelőzésére, és azért is, hogy felvértezze a lakosságot a „hatalmi központokból érkező” nacionalista és elszigetelési kihívásokkal szemben.

Demeter J. Ildikó – 3szek.ro